Loading...

Om oss

Fiskerikonsulent er et skipsmeglerfirma med kontor i Svolvær og Fredrikstad. Vi har mange års erfaring med skipsmegling og påtar oss oppdrag i forbindelse med kjøp og salg av fiskefartøy og kvoter, samt bistand og rådgivning i øvrige fiskerirelaterte forhold og skatt- og avgiftsspørsmål. Lang yrkeserfaring innen fiskeri og regnskap for fiskerinæringen har gitt oss god oversikt over lover og forskrifter, et stort nettverk og bred kunnskap om markedet.

Fiskerikonsulent er satt sammen av et team med kompetanse innen skipsmegling og rådgivning, regnskap, salg og markedsføring. Sammen loser vi deg trygt gjennom prosessen og sørger for at både kjøper og selger blir fornøyd med resultatet.

Konsulent

For konsulenttjenester.

Administrasjon

For info og bilder til prospekter.

Regnskap

For regnskap.

Vårt team
Vårt team er tilgjengelig for å hjelpe deg med ditt kjøp eller salg av båt eller kvote.
Edmund Pedersen

Daglig leder, kontakt for konsulenttjenester Nord-Norge

Edmund er grunder av Fiskerikonsulent og daglig leder i selskapet. Han har mange års erfaring både som fisker og regnskapsfører for fiskerinæringen. Han kan alle systemer og lovverk ut og inn og loser deg trygt gjennom salgsprosessen. Han kan også bistå med rådgivning i andre fiskerelaterte forhold.

Daniel Edmundsen

Regnskap

Daniel er autorisert regnskapsfører. Han har spesialisert seg på regnskap for fiskerinæringen og er vår foretrukne partner i alle regnskapsspørsmål.

Hugo Pedersen

Kontakt for konsulenttjenester Sør-Norge

Hugo er autorisert regnskapsfører og tar på seg regnskapsoppdrag. Han har kontor i Fredrikstad og er Fiskerikonsulent sin kontaktperson i Sør-Norge.

Sharon Edmundsen

Administrasjon og kundeservice

Sharon jobber med administrasjon og kundeservice. Hun har erfaring fra flere store bedrifter og har også jobbet i fiskerinæringen. Sharon lager prospekter og bistår med alle søknader og papirarbeid i forbindelse med salgsprosessen. Hun kan også hjelpe til med fotografering av båter.

Hedda Greger-Pettersen

Innhold og markedsføring

Hedda er markedsfører. Hun jobber med digitalt innhold og markedsføring og sørger for at alle prospektene skinner på nett.